bijbelstudie.jpg

Actueel

Avondgebed 40dagentijd

Het thema van de veertigdagentijd is ‘Ik ben er voor jou’, geïnspireerd op de zeven werken van barmhartigheid. In Mattheüs 25; 31 – 46 somt Jezus zes dingen op, die je voor een ander kunt doen. De kerk heeft daar het begraven van de doden, als zevende aan toegevoegd. De zeven werken van barmhartigheid vormen een richtlijn om het liefhebben, dat Jezus ons heeft voorgedaan, concreet te maken.

Op weg naar Pasen staat ds. Elly Wisselink, in het avondgebed op woensdagavond 3 maart stil bij: ’De dorstigen drinken geven’. Het avondgebed is om 19.00 uur vanuit De Antenne te volgen via Kerkdienstgemist.

Dagelijkswood.nl

De Protestantse Gemeente Dedemsvaart maakt deel uit van het landelijk verband van Protestantse Kerken waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en willen delen. 

Contact