kerkkoor.jpg

Actueel

Kerkdiensten met 30 bezoekers

Op woensdag 5 mei heeft de kerkenraad in klein comité vergaderd over de aanwezigheid van gemeenteleden bij de kerkdiensten.

Hoewel we zien dat het aantal coronabesmettingen en de ziekenhuisopnames nog hoog zijn, hebben we wel besloten om op 1e pinksterdag, zondag 23 mei, weer te starten met 30 mensen die de dienst bij mogen wonen. Dit is exclusief het personeel dat bij een kerkdienst aanwezig is.

Mocht in de komende weken het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames toenemen, dan kan de kerkenraad besluiten om alsnog alleen onlinediensten te verzorgen.

Dagelijkswood.nl

De Protestantse Gemeente Dedemsvaart maakt deel uit van het landelijk verband van Protestantse Kerken waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en willen delen. 

Contact