bijbelstudie.jpg

Actueel

Pinkstercollecte

Bijbelcompetitie in Egypte stimuleert Bijbellezen

In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen geld voor een eigen Bijbel. Het Egyptisch Bijbelgenootschap deelt daarom losse Bijbelboeken uit in het kader van de jaarlijkse Bijbelcompetitie voor kinderen. Samen met hun ouders lezen de kinderen een Bijbelboek, beantwoorden vragen en maken een opdracht. Tijdens een groot festival op verschillende plekken in Egypte wordt de competitie afgesloten met een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd. De winnaars krijgen een prijs, bijvoorbeeld een geïllustreerde Bijbel.

Met uw bijdrage steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Egypte en wereldwijd. Geef aan de Pinkstercollecte in de kerk of maak een bijdrage over op het rekeningnummer van de Diaconie NL30 RABO 0373 713 452 o.v.v. Pinkstercollecte.

Hartelijk dank!

Dagelijkswood.nl

De Protestantse Gemeente Dedemsvaart maakt deel uit van het landelijk verband van Protestantse Kerken waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en willen delen. 

Contact