kerkdienst.jpg

Actueel

Collecte Jong in actie

Jongeren en diaconaat: een mooie combinatie!

Met Jong in Actie, een samenwerkingsproject van Jong Protestant en Kerk in Actie, maken jongeren kennis met een diaconaal project en gaan ze ook diaconaal aan de slag. Deze activiteiten zijn onderdeel van een groter programma dat door Jong Protestant en Kerk in Actie is ontwikkeld en jongeren bewust maakt van het belang van diaconaat. Daarnaast geeft het programma gemeenten handvatten voor hoe ze jongeren en diaconaat structureel kunnen verbinden.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Dit kan tijdens de collecte op 30 mei of door uw bijdrage over te maken op het rekeningnummer van de Diaconie NL30 RABO 0373 713 452 o.v.v. Collecte Jong in Actie. Hartelijk dank!

Dagelijkswood.nl

De Protestantse Gemeente Dedemsvaart maakt deel uit van het landelijk verband van Protestantse Kerken waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en willen delen. 

Contact