kerkdienst.jpg

Actueel

Kindercollecte 3e kwartaal Kinderen in India

Wat is het doel van de kindercollecte in het 3e kwartaal van 2021?


In het 3e kwartaal van 2021 zamelen wij geld in voor arme kinderen in India, die moeten werken in
de textielindustrie. In de stad Tirupur lopen veel arme kinderen het risico om slachtoffer te worden
van geweld, mensenhandel of andere vormen van uitbuiting. Veel kinderen moeten werken en gaan
vaak niet naar school. De organisatie SAVE doet er alles aan om deze kinderen te vinden. Ze zoeken
de kinderen op in de fabrieken en op straat. Samen met de gezinnen werken de medewerkers van
SAVE aan onderwijs voor alle kinderen. SAVE heeft bovendien belangrijke toegang tot
overheidsinstanties, de textielindustrie en de kledingmerken, waardoor de organisatie op
verschillende niveaus kan strijden tegen kinderarbeid.


SAVE is één van de projectpartners van Kerk in Actie binnen het thema Kinderen in de knel.


Help jij mee om de kinderen in India naar school te laten gaan? Dit kun je doen via de kindercollecte
in de kerk, de Givt-app of het rekeningnummer van de Diaconie NL30 RABO 0373 713 452 o.v.v.
Kindercollecte India. Dank je wel!

Dagelijkswood.nl

De Protestantse Gemeente Dedemsvaart maakt deel uit van het landelijk verband van Protestantse Kerken waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en willen delen. 

Contact