kerkdienst.jpg

Actueel

Diaconiecollecte 15 augustus - Trainen voorgangers Noord-Ghana

Het West-Afrikaanse land Ghana is overwegend christelijk, maar in het noorden zijn christenen in de minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in goede contacten tussen christenen en moslims. Het trainingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Veel voorgangers doen dit werk vrijwillig in afgelegen dorpen, waar mensen voor veel uitdagingen staan: de wegen zijn slecht, scholen ver weg, er is te weinig drinkwater. Daarom organiseert de kerk ook alfabetiseringscursussen voor volwassenen en investeert de kerk in werkgelegenheid voor jongeren.

● Voor 25 euro wordt een voorganger met partner een weekend getraind in leiderschap
● Voor 25 euro volgt een voorganger een seminar over christen-moslim relaties
● Voor 65 euro wordt een lekenpredikant 4 zaterdagen getraind

Samen zijn de we de kerk in actie; in Nederland en in Ghana. Helpt u de Presbyteriaanse Kerk in Noord-Ghana om te investeren in mensen en van betekenis te zijn? Steun dit werk via de collecte op 15 augustus of maak een bijdrage over op het rekeningnummer van de Diaconie: NL30 RABO 0373 713 452 o.v.v. Noord-Ghana, 15 augustus. Dank u wel!


Dagelijkswood.nl

De Protestantse Gemeente Dedemsvaart maakt deel uit van het landelijk verband van Protestantse Kerken waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en willen delen. 

Contact