ouderen.jpg

Actueel

Kindercollecte 4e kwartaal 2021

In het 4e kwartaal van 2021 zamelen we geld in voor Mission Possible.

Mission Possible helpt jonge vrouwen die verslaafd zijn of slachtoffer zijn van huiselijk geweld en kinderen en jongeren uit probleemgezinnen in landen van de voormalige Sovjet-Unie, zoals Albanië, Armenië, Bulgarije, Oekraïne en Rusland. Dit doen ze van vanuit christelijke bewogenheid, in navolging van de opdracht van Jezus.

De hulpverlening bestaat uit het geven van psychologische, materiële en juridische hulp aan probleemgezinnen en het ondersteunen van deze gezinnen in het opvoeden van hun kinderen. Mission Possible investeert op deze manier in de risicokinderen, zodat ze op het moment dat de volwassen leeftijd hebben bereikt een volwaardig leven kunnen leiden.

Wil jij het werk van Mission Possible steunen? Geef dan aan de kindercollecte in de kerk of maak een bijdrage over op het rekeningnummer van de Diaconie NL 30 RABO 0373713452 o.v.v. Kindercollecte Mission Possible. Meer informatie over Mission Possible vind je op www.missionpossible.nl.

Dagelijkswood.nl

De Protestantse Gemeente Dedemsvaart maakt deel uit van het landelijk verband van Protestantse Kerken waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en willen delen. 

Contact