ouderen.jpg

Actueel

Collecte werelddiaconaat 31 oktober

Vrouwen versterken in Noord-Kameroen

De Lutherse Broederkerk in het droge noorden van Kameroen ondersteunt haar gemeenteleden met duurzame landbouw en theologisch onderwijs. Ook is er speciale aandacht voor vrouwen. Vrouwen hebben in Noord-Kameroen een ondergeschikte rol. Ze zijn verantwoordelijk voor het huishouden, het voedsel en de kinderen. Het is lastig om ze bij elkaar te krijgen. En vaak zijn bijeenkomsten te ver om te lopen.

De kerk deelde fietsen uit, zodat de vrouwen zich makkelijker kunnen verplaatsen. De vrouwen leren hoe ze kippen of geiten kunnen houden en hoe ze een goede oogst kunnen krijgen in het droge seizoen. Ze leren het belang van bomen planten en van energiezuinige ovens. Samen staan deze vrouwen sterker. Ze helpen elkaar met de oogst en sparen samen. Daardoor stijgen hun inkomsten. Helpt u mee?

Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/kameroen. Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collecte in onze kerk. Of maak uw gift over op het rekeningnummer van de Diaconie NL30 RABO 0373 713 452 o.v.v. Kameroen. Hartelijk dank!

Dagelijkswood.nl

De Protestantse Gemeente Dedemsvaart maakt deel uit van het landelijk verband van Protestantse Kerken waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en willen delen. 

Contact