kinderen.jpg

Actueel

Collecte Diaconie 20 maart, Binnenlands diaconaat. Kerk zijn doe je met elkaar

Collecte Diaconie 20 maart, Binnenlands diaconaat.

Kerk zijn doe je met elkaar

Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In regio’s als Groningen, Limburg en andere gebieden aan de rand van ons land, zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. Armoede gaat hier vaak over van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen. Kerken willen graag helpen bij alle problemen die hiermee samenhangen. Ze starten initiatieven als voedselbanken en kledinginzamelingsacties. Ze laten kwetsbare gezinnen letterlijk niet in de kou staan en zorgen ervoor dat kinderen niet in te kleine kleding naar school hoeven.

De kerken zelf zijn echter vaak klein en hebben niet veel financiële middelen. Kerk in Actie begeleidt kerken in deze regio’s in hun diaconale taak en ondersteunt hen zo nodig financieel.

Met uw bijdrage aan deze collecte in de kerk of via de GIVT app ondersteunt u diaconale initiatieven in arme regio’s om de meest kwetsbare gezinnen te ondersteunen. Van harte aanbevolen! Uw bijdrage kunt u uiteraard ook overmaken op het rekeningnummer van de Diaconie, NL30 RABO 0373 713 452 o.v.v. Binnenlands diaconaat.

Dagelijkswood.nl

De Protestantse Gemeente Dedemsvaart maakt deel uit van het landelijk verband van Protestantse Kerken waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en willen delen. 

Contact