kerkkoor.jpg

Actueel

Pinkstercollecte Diaconie voor Noodhulp in de Hoorn van Afrika

Klimaatverandering, conflicten en voedselschaarste zorgen in de Hoorn van Afrika voor een
van de ergste noodsituaties in 40 jaar.
De Hoorn van Afrika kampte de afgelopen jaren al met een enorme sprinkhanenplaag, die de
oogsten verwoestte. Naast extreme droogte zijn er door de klimaatverandering ook
perioden van extreme regenval. Dat zorgt dan weer voor overstromingen, want door de
droogte kan de grond de grote hoeveelheden water niet opnemen. De combinatie van
droogte, overstromingen, sprinkhanenplagen, conflicten en klimaatverandering is een
dodelijke cocktail. Gewassen, grasland en water zijn verdwenen. Er is simpelweg niet genoeg
te eten voor mens en dier. Voor meer dan 23 miljoen mensen in het gebied dreigt honger,
elke 48 seconden sterft iemand aan de gevolgen van voedselgebrek.


Geef voor de mensen in nood in de Hoorn van Afrika! Geef in de collecte of maak een
bijdrage over op het rekeningnummer van de Diaconie NL30 RABO 0373 713 452
o.v.v. Noodhulp in de Hoorn van Afrika.
De diaconie verdubbelt de opbrengst van deze collecte.
Hartelijk dank!

Dagelijkswood.nl

De Protestantse Gemeente Dedemsvaart maakt deel uit van het landelijk verband van Protestantse Kerken waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en willen delen. 

Contact