bijbelstudie.jpg

Actueel

Kindercollecte 3e kwartaal 2022

 Dreigende hongersnood in Ethiopië!

In ons waterrijke Nederland krijgen we de laatste jaren steeds vaker te maken met droogte. Voor ons uitzonderlijke situaties, die tot discussies leiden. In het zuiden en oosten van Ethiopië zijn ze droogte van oudsher gewend en zijn dit soort gesprekken aan de orde van de dag. Zeker nu het klimaat verandert en de regen onregelmatiger valt. Daardoor is het nóg veel belangrijker om:

  • héél zuinig om te gaan met water en vruchtbare grond,
  • om de juiste zaden en landbouwmethoden te gebruiken,
  • om ook wat geld te verdienen voor tijden van nood.

Ethiopische partners van Kerk in Actie leren boeren om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van de klimaatverandering:

  • Boer Akee leerde over irrigatie landbouw en het behoud van vruchtbare grond;
  • Hij kreeg zaden die goed tegen droogte kunnen en leerde hoe hij de nieuwe gewassen moest verbouwen;
  • Zijn vrouw Rahmoo leerde geld sparen via een spaargroep;
  • Muntaha kon met hulp een winkel starten in haar dorp;
  • Meymuna verdient nu geld met een restaurant

Waar deze mensen eerder een deel van het jaar afhankelijk waren van voedselhulp, kunnen zij zichzelf nu redden en helpen ze hun hele dorp vooruit. Met jouw bijdrage aan deze collecte steun je via Kerk in Actie onder andere 3500 mannen, vrouwen en kinderen in Ethiopië om net als Akee, Rahmoo, en Muntaha en Meymuna beter voorbereid te zijn op klimaatverandering. Help je mee?

Dat kan door te geven in de kindercollecte in de kerk of door een bijdrage over te maken op het rekeningnummer van de Diaconie NL30 RABO 0373 713 452 o.v.v. Kindercollecte Ethiopië.Kindercollecte 3e kwartaal 2022

Dagelijkswood.nl

De Protestantse Gemeente Dedemsvaart maakt deel uit van het landelijk verband van Protestantse Kerken waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en willen delen. 

Contact