Skip to main content

Predikanten en kerkelijk werkers

Ds. Elly Wisselink

Woorden én daden

Inmiddels ben ik al heel wat jaren predikant. Tegelijk blijf ik elke keer weer voelen waarom ik als 18-jarige theologie ben gaan studeren. Als tiener betekende het geloof veel voor mij. Ik dacht: ‘Dat wil ik aan mensen doorgeven’ en ben aan de studie begonnen. Dat ben ik gaan doen met als hoop dat ik zou leren hoe het geloof een plaats kan krijgen in het leven van mensen. Geloven heeft met je woorden én met je daden te maken. Niet alleen met daden: je hebt de inspiratie van de Bijbelse verhalen nodig om je leven van alledag gestalte te geven.

Het betekent voor mij dat ik het belangrijk vind om in de diensten, in gespreksgroepen en waar mogelijk, lijntjes te trekken naar ons persoonlijke leven, naar het leven van de gemeente, naar de plaats van de kerk in de samenleving, naar de wereld. Het betekent voor mij ook dat ik er altijd naar streef om verstaanbare taal te spreken. U snapt wel wat ik bedoel. Ik spreek uiteraard Nederlands maar dat kun je ook zo doen dat het moeilijk te volgen is.

Opgegroeid in de Gelderse Achterhoek ben ik na de middelbare school theologie gaan studeren in Utrecht. In 1985 ben ik in Winsum-Obergum begonnen als predikant. Vervolgens heb ik in 1993 de overstap gemaakt naar Veldhoven en 2011 naar Nieuw-Amsterdam. En vanaf nu hoop ik samen met u, met jou hier in Dedemsvaart te zoeken naar hoe we het geloof gestalte kunnen geven in ons leven. Eenieder persoonlijk maar ook samen als gemeente. Ik stel het op prijs wanneer mensen suggesties doorgeven van thema’s/Bijbelverhalen voor de kerkdiensten en voor gespreksgroepen. Dan weet ik als predikant ook op deze manier wat mensen bezighoudt.

Contact: Ds. Elly Wisselink