Skip to main content

Predikanten en kerkelijk werkers

Jannes Smit

Mijn naam is Jannes Smit en ik werk als pastoraal werker namens de Protestantse Gemeente Dedemsvaart in zorgcentrum Van Dedem Marke. Ik woon al mijn gehele leven in Dedemsvaart.
Nadat ik met de VUT ging, heb ik vijf jaar theologie gestudeerd aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle. De eerste jaren heb ik als godsdienstleraar gewerkt en vanaf 2004 werk ik in de Van Dedem Marke. Ik bezoek daar de leden van onze kerk en probeer ieder gemeentelid 2x per jaar te bezoeken. Als gemeenteleden tijdelijk elders (een ziekenhuis of ander zorgcentrum) moeten verblijven, bezoek ik ze ook daar, als ze dat wensen.

Het geloof betekent veel in mijn leven en vooral de woorden uit de brief aan Hebreeën hoofdstuk 11:1 zijn voor mij van waarde. Daar staat namelijk: “Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.” Dan gaat het dus om de woorden “Hoop en Vertrouwen”.

Ik vind het fijn om de mensen te bezoeken. Het geloof betekent vaak veel voor deze mensen en meestal lezen we samen een Bijbelgedeelte (veelal een psalm) of een gedicht en we bidden samen. Het raakt mij hoe deze gemeenteleden in het leven staan en het inspireert mij om samen met hen van gedachten te wisselen.

Ik ben meestal op maandag en donderdagmorgen in het verzorgingshuis te vinden.
Contact: Jannes Smit