Skip to main content

Pastorale wijkteams

Wij zijn één kerkelijke gemeente waarin drie geloofstalen met hun eigen spiritualiteit, helder te herkennen zijn.

Onze gemeente is geografisch onderverdeeld in 3 pastorale wijkteams, te weten West, Oost en de Van Dedem Marke.

In ieder wijkteam is een predikant of kerkelijk werker actief. In ieder wijkteam zitten ook een ouderling, contactpersonen en een vertegenwoordiger van de diaconie. De wijkteams zijn onderverdeeld in secties:

Pastoraal wijkteam West: ds. Jonathan Zondag
Pastoraal wijkteam Oost: ds. Jacoline Batenburg
Pastoraal team Van Dedem Marke: vacant

Aan het pastoraal team Van Dedem Marke is een ouderenwerker verbonden. Die ouderenwerker is ook beschikbaar voor pastoraat in de wijken West en Oost.

De grens tussen tussen Oost en West loopt over de Julianastraat en de Nieuwewijk. De Julianastraat en de Nieuwewijk horen bij West. Alles ten oosten van de Julianastraat en de Nieuwewijk hoort bij Oost.

Wijkindeling

Als gemeentelid kun je individueel kiezen voor een andere pastorale wijk dan de wijk waarin je woont en daarmee ook kiezen voor een bepaalde predikant. De twee predikanten zijn en blijven ieder voor één pastorale wijk verantwoordelijk.

Wijkindeling PG Dedemsvaart